• Polietilen (PE)
  AYPE YYPE LAYPE
 • Polipropilen (PP)
  HOPP COPP PPRC
 • Polistiren (PS)
  KRİSTAL ANTİŞOK
 • Polivinil Klorür (PVC)
  S-PVC E-PVC
 • Masterbatch Katkılar
  Beyaz Masterbatch, Siyah Masterbatch, Renkli Masterbatch, Katkı Masterbatchleri
 • Kalsit
  Saf kristal % 56 kalsiyum oksit (CaO), % 44 karbondioksit (CO2)
 • Poliamid-6 (PA6)
  NATURAL – SİYAH – BEYAZ – CAM ELYAF
 • Polikarbonat (PC)
  Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur.
 • Stiren Akrilonitril (SAN)
  Stiren Akrilonitril (SAN), stirenin akrilonitril ile bir kopolimeridir.
 • Polietilen Tereftalat
  PET, PETE, PETP
 • Poliasetal (POM)
  POM tüm endüstri kollarında çok değişik mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.

Plastik Hammadde Kalsiyum Karbonat (Kalsit)

Category:

Kireç taşının esas elemanı olan Kalsit, heksagonal sistemde Kalsiyum Karbonat’ın kristallenmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğunluğu 2,75 g/cm3 olup, 1025 atmosfer basıncında erime noktası 1339 °C olarak ölçülmüştür. Saf kristal olarak içeriğinde %56 CaO (Kalsiyum Oksit) %44 CO2 bulunmaktadır. Saf olmayan kristalde ise Mg, Fe, Mn ile yer değiştirmesi söz konusudur. Doğada mineral damarı halinde oluşur. Ayrıca Gümüş, Çinko, Kurşun ve benzeri cevherlerle birlikte de oluşması mümkündür.

Saydam, rüstik yeşil, sarı, beyaz ve mavimsi renkte olabilmektedir. Özgül ağırlığı 2,71 ve sertlik derecesi 3’tür. Seyreltilmiş veya soğuk tuz ruhunda (hidroklorik asit) şiddetli bir köpürme eşliğinde ayrışmaktadır. Çakı ile çizilmesi söz konusu olup, CO2’li sularda çözünmek suretiyle Ca(HCO3)2 yapmaktadır.

Erüptif kayalardan pegmatitte bulunması olasıdır. Sekonder bir mineral olup, bol miktarda doğada rastlanır. Mermerlerin ve kireç taşları gibi karbonatlı sedimanter kayaların ana bileşenini oluşturmaktadır. Farklı biçimlerle işlenmek suretiyle plastik, kağıt, boya gibi sektörlerde dolgu malzemesi olarak kullanımı yaygındır. Kaplı ve kapsız olmak üzere iki çeşit halinde plastik sektöründe kullanılmaktadır.